top of page
Growth

Multimentor Toolkit

Käytössäsi pilvipohjainen, ajantasainen ja vahvaan liiketoiminnan asiantuntijuuteen perustuva kehittyvä ja ketterä työkalukokonaisuus. Toolkit mukautuu ja sulautuu asiakkaan tarpeisiin:

Liikeideasta ja liiketoiminnan suunnittelusta toiminnan analysointiin, suunnitteluun, johtamiseen ja seurantaan.

Tiedonhallinnan ratkaisuja yritysjohdolle, yrityksen hallitukselle, omistajille sekä kehittäjille sekä asiantuntijaorganisaatioille.

Monta eri käyttäjää ja käyttötarkoitusta, silti keskitetty työkalukokonaisuus.

Työkaluja tukemaan vuorovaikutuksellista asiakastyötä yritysten kehittämisen parissa. 

Yhden sisäänkirjautumisen päässä tai täysin omalla käyttöliittymällä.

Ytimessä ammattilaisilta hyödynnetty vahva liiketoiminnan asiantuntijuus ja osaaminen.

Lisää
Bar Chart
Kuva1.png

MULTIMENTOR TOOLKIT – TEEMAKOHTAISET TYÖKALUT

HALLINTAPALVELU

 

Hallitustyön tarpeita tukeva sähköinen työskentelytila, jossa dokumentaatiota voidaan säilyttää ja jakaa eri tasoisilla käyttäjäoikeuksilla. Käytettävissä on useita yleisimpiä asiakirjapohjia ja hallitustyön kannalta olennaisia työkaluja.

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA-, MWB-,  YRITYSTOIMINNAN SEURANTA-TYÖKALUT

 

Liiketoiminnan suunnitteluun ja strategiatyöhön. Käytettävissä on valmiita moduuleja ja toteutuksia, joita voidaan tarvittaessa muokata ja räätälöidä organisaation omiin käyttötarpeisiin. Monipuolinen raportointinäkymä

YRITYSANALYYSI 

 

Tilannekuvan muodostamiseen ja liiketoiminnan analysointiin. Käytettävissä on valmiita tiedonkeruun ja -käsittelyn moduuleja ja toteutuksia, joita voidaan tarvittaessa muokata ja räätälöidä organisaation käyttötarpeisiin.

TALOUS- JA RAHOITUSSUUNNITELUN TYÖKALUT 

 

Liiketoimintamallin taloussuunnitteluun, yrityksen rahoituskelpoisuuden arviointiin ja yrityksen arvonmääritykseen. Käytettävissä on valmiita tiedonkeruun ja -käsittelyn moduuleja ja toteutuksia, joita voidaan tarvittaessa muokata ja räätälöidä organisaation käyttötarpeisiin

SYVENTYVÄT YRITYSANALYYSIT 

 

Tukemaan mm. myynnin ja markkinoinnin, kansainvälistymisen, tiimin osaamisen ja hyvinvoinnin kehityssuunnitelmia. . Käytettävissä on valmiita tiedonkeruun ja -käsittelyn moduuleja ja toteutuksia, joita voidaan tarvittaessa muokata ja räätälöidä organisaation käyttötarpeisiin.

Varaa ilmainen esittely

Varaa aika ilmaiseen esittelyyn

Kiitos yhteydenotosta!

bottom of page